Περί ΕλαιολάδουΌχι. Η οξύτητα από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιορίσει το βαθμό ποιότητας του ελαιολάδου. Είναι ένα μόνο από τα ορισμένα ποιοτικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν πόσο καλό είναι το ελαιόλαδο.
Επίσης η οξύτητα δεν γίνεται αντιληπτή οργανοληπτικά και δεν πρέπει να συγχέεται με το κάψιμο στο λαιμό, ούτε με την οξείδωση. Ο καταναλωτής πρέπει να διαλέγει το ελαιόλαδο με κριτήριο τη γεύση του και το άρωμά του.